29.09. SOUTĚŽE: Logická olympiáda 1. st. a MŠ

Ing. Šárka Švábková

Žáci MŠ a 1. stupně, kteří se zaregistrovali do Logické olympiády mohou  od 1. – 7. října 2016 soutěžit!
V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 15 minut. Nejlepší řešitelé  z kategorie postoupí do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

26.09. SOUTĚŽE: Recyklohraní

Mgr. Jaroslava Konývková

Se začátkem školního roku startuje podzimní sběrová soutěž ve sběru baterií a letos ještě ve sběru drobných elektrospotřebičů. Za baterie a elektro odevzdané v této soutěži získáme větší množství bodů. Elektro i baterie můžete odevzdat ve škole prostřednictvím svých dětí nebo je můžete odevzdat každý den ráno v době od 7.30 hodin do 7. 50 hodin do nádob za vstupními dveřmi školy. Tímto způsobem budeme sbírat od 1. 10. 2016 do 30. 10. 2016. Od 1. 11. 2016 budeme sbírat tak, jako v minulém období. Nádoby za dveřmi již nebudou. Baterie budou žáci odevzdávat ve třídách, elektro a úsporné žárovky do nádob na chodbě prvního stupně. Za spolupráci v této sběrové akci předem děkujeme.

23.09. UDÁLOSTI: Smutný Terezín, krásné Litoměřice

Mgr. Ingrid Mendlíková

15. září navštívily obě deváté třídy se svými třídními učiteli bývalý koncentrační tábor a židovské ghetto Terezín. Nejdříve jsme si společně s průvodkyní prošli Malou pevnost, prohlédli si cely vězněných, prošli i podzemní kasematy. Fotogalerie. více

15.09. OZNÁMENÍ: Sběr papíru

Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka

Vážení žáci a rodiče, ve dnech 17. - 18. 10. 2016 proběhne každoroční sběr papíru. Balíky s papírem a kartonem můžete navážet od 8:00 hod. během obou dvou dnů. Žáci svým třídním učitelům nahlásí přesný počet odevzdaných kilogramů. Předem děkuji za spolupráci. Mgr. Kateřina Karnová.

13.09. OZNÁMENÍ: Recyklohraní

Mgr. Jaroslava Konývková

Začal nový školní rok a i letos budeme v rámci recyklohraní sbírat drobné elektrospotřebiče, vysloužilé baterie a úsporné žárovky. Dále stále sbíráme plastová víčka, v říjnu proběhne sběr papíru. Pokud budete chtít do sběrových akcí přispět, budeme rádi. V letošním roce nebudeme v závěru roku sbírat velké elektro. To odevzdávejte do sběrného dvora.

12.09. SOUTĚŽE: Běh okolo Pískováku

Mgr. Jiří Kužel

V pátek 9. září proběhl Běh okolo Pískováku. Počasí bylo krásné, možná až moc teplo na vytrvalostní běh. Stejně jako minulý rok byli žáci, díky početným třídám, rozděleni do pěti kategorií, zvlášť chlapci, zvlášť děvčata.První tři v každé kategorii obdrželi diplom a sladkou odměnu. více

11.09. MŠ: Noví kamarádi

Marie Ryklová

Ve čtvrtek, dne 1. 9. 2016 přivítala mateřská škola nové kamarády. Přejeme jim, aby byli v mateřské škole spokojení. Děti a kolektiv mateřské školy. Fotogalerie

9.09. UDÁLOSTI: Přihlášky na SŠ

Mgr. Lenka Dajčová

Informace k výběru středních škol a termíny odevzdání přihlášek jsou již k dispozici na stránkách naší školy - odkaz Poradenské centrum a na nástěnce Poradenského centra v 2. patře naší školy. Pozor na termíny talentových zkoušek! Termíny výstav středních škol jsou již vyvěšeny zde: http://www.atlasskolstvi.cz/a4508-prezentacni-vystavy-strednich-skol. Žáci 9.ročníku se budou výběru středních škol věnovat také v hodinách občanské výchovy. V případě dalších otázek se na mě obracejte přes iŽK, Lenka Dajčová, výchovný poradce.

5.09. SOUTĚŽE: Logická olympiáda

Ing. Šárka Švábková

Do 30. září 2016 probíhá registrace žáků do soutěže Logická olympiáda. Cílem soutěže je doplnit nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení dětí. Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících: více

2.09. UDÁLOSTI: Zahájení školního roku

Ing. Šárka Švábková

Ve čtvrtek byl na školním dvoře slavnostně zahájen nový školní rok. Do 1.A  (p. uč. Kissová) nastoupilo 23 žáků, do 1.B (p. uč. Ječná) 22 žáků. Celkový počet žáků školy se zvýšil na 362. Zároveň byly představeny nové zaměstnankyně školy, p. uč. Vladěna Drbohlavová, asistentka pedagoga p. Miloslava Drbohlavová, ekonomka Lenka Zimová, hospodářka Eliška Šourková a vychovatelka ve školní družině Jolana Vynikalová. Fotogalerie